Bintangdut.

  • Bintangdut
  • Studio Roshid
  • Bandung
  • 2008